COMPUTERWORLD's logotype

COMPUTERWORLD

Technology & Computing · Oslo, Norway
Computerworld annonser

Computerworld annonser

Print (Non-module Based)
Computerworld er landets eneste it-magasin rettet mot profesjonell it og har vært utgitt siden 1983. Vi skriver for alle som jobber med informasjonsteknologi og digitalisering i offentlig og privat sektor. Vi har 10 utgivelser i året med et opplag på ca. 9000 eksemplarer, inkludert alle medlemmer i Den Norske Dataforening.

Ta kontakt for et godt tilbud på annonser: nazia.siddique@cw.no
Click the button on products to create an inquiry