COMPUTERWORLD

Våre lesere

Alle beslutningstagere innen it i offentlig og privat sektor, samt alle som jobber i IT-leverandørindustrien.
75,6% av it-sjefer i bedrifter med mer enn 400 ansatte leser cw.no eller Computerworld hver uke.

Kjønnsfordeling

Kvinner
32%
Menn
68%