NO. PUBLISERINGSDATO ANNONSE DEADLINE
Nr. 5 - 2023 29 august 10 august
Nr. 6 - 2023 3 oktober 14 september
Nr. 7 - 2023 7 november 19 oktober
Nr. 8 - 2023 19 desember 30 november