Full screen

Computerworld er landets eneste it-magasin rettet mot profesjonell it og har vært utgitt siden 1983. Vi skriver for alle som jobber med informasjonsteknologi og digitalisering i offentlig og privat sektor. Vi har 10 utgivelser i året med et opplag på ca. 9000 eksemplarer.

Ta kontakt for et godt tilbud på annonser: Trygve.christensen@cw.no