Full screen

Whitepaper er en smart metode for å generere leads. Modellen baserer seg på nedlasting av kunnskapsdokumenter om et gitt tema. Brukeren som søker etter detaljert informasjon før beslutningsfasen, benytter whitepaperbiblioteket på jakt etter nye idéer og økt forståelse.

For å få tilgang til et kunnskapsdokument må brukeren legge igjen opplysninger om seg selv. Dermed får du som kunde en oppdatert database med kvalifiserte brukere. Dette er en effektiv måte å skaffe selgere tilgang til leads av høy kvalitet.

Formats and prices

Specifications