Ordrebekreftelse må aksepteres med angitte betingelser. Avbestilling må skje skriftlig, senest én uke før offisiell materiellfrist. Kunden er ansvarlig for at riktig reproduserbart materiell blir levert i rett tid, og i henhold til gjeldende spesifikasjoner. Blir materiell levert for sent, med feil, bortfaller reklamasjonsretten. Eventuelle reklamasjoner på trykte annonser må leveres skriftlig innen 14 dager etter utgivelse. Computerworld tar forbehold om endringer i utgivelsesplaner og utgivelsestidspunkt.