NO. PUBLISERINGSDATO ANNONSE DEADLINE
Nr. 9 - 2022 20 oktober 6 oktober
Nr. 10 - 2022 24 november 8 november
Nr. 1 - 2023 26 januar 12 januar
Nr. 2 - 2023 2 mars 16 februar
Nr. 3 - 2023 27 april 13 april
Nr. 4 - 2023 1 juni 16 mai
Nr. 5 - 2023 24 august 10 august
Nr. 6 - 2023 28 september 14 september
Nr. 7 - 2023 2 november 19 oktober
Nr. 8 - 2023 14 desember 30 november